Günümüzde, geleneksel alışveriş yöntemleri dışında, satıcı ile alıcının karşılıklı olarak bir araya gelmeden gerçekleşen uzaktan satışların (internet üzerinden yapılan satışlar gibi) varlığı, tüketicileri ekonomik açıdan koruyucu, yasal tedbirleri almayı zorunlu kılmıştır. Bu açıdan 6502 sayılı Kanun, belirli yöntemlerle yapılan alışverişlerde, mal ayıplı mal olmasa bile, tüketiciye cayma hakkı tanımıştır.

Hangi işlemlerden cayma hakkım var ?

İnternet, Tv, veya Telefon üzerinden yaptığınız alışverişlerde (MESAFELİ SÖZLEŞMELER)

Taksitli Alışverişlerinizden, (Buradaki taksitli satış, banka kredi kartına uygulanan taksitli satış değil, satıcının, mağazanın yaptığı taksitli satışlardır.)

Satıcının İş Yeri Dışında Yapılan Pazarlama Sonucu Bir Ürün Aldığınızda. (Kapıdan Satış)

Tüketiciler, uzaktan yapılan alışverişlerde (İnternet, telefon yoluyla gibi)14 gün, kapıdan satışlarda yine 14 gün ve taksitli alışverişlerde ise 7 gün içerisinde, hiçbir gerekçe ileri sürmeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir.14 günlük süre, satın alınan bir ürün ise ürünün tüketiciye teslim edildiği gün, bir hizmet ise sözleşmenin kurulduğu gün başlar. Ancak satıcı tarafından, tüketicinin cayma hakkı konusunda eksik ya da yanlış bilgilendirilmesi durumunda tüketicin cayma hakkını kullanması 14 günle sınırlı kalmayıp,1 yıla kadar uzayabilir. Yine 14 günlük cayma hakkı alışveriş tarihinden ürünün teslim tarihine kadar olan sürede de kullanılabilir. Tüketici tarafından cayma hakkının kullanıldığı, süresi içinde, yazılı olarak satıcıya bildirilmelidir. Satıcının ise tüketicinin cayma bildirisini aldığına dair teyit bildiriminde bulunma ve ürün bedelini, talep tarihinden itibaren ,14 gün içinde ,tüketicinin satın alırkenki ödeme biçimine uygun olarak ve hiçbir kesinti yapmaksızın ,tek seferde iade etme yükümlülüğü bulunur. Buradaki önemli olan husus internetten yapılan alışverişlerde tüketicinin hiçbir gerekçe göstermeksizin ya da hiçbir cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilmesidir. Uygulamada bazı satıcıların ‘‘iade yoktur”, ”sadece beden değişimi” şeklindeki yaklaşımları hukuk dışı, tüketicinin haklarını ihlal edici niteliktedir. Satıcının tüketicinin cayma hakkını kullanmasına mani olacak nitelikteki kesinti, masraf, kargo ücreti adı altında ileri sürdüğü ifadeler veya sözleşmeye koyduğu maddeler geçersizdir. Ek olarak internetten yapılan alışverişlerde de tüketicinin cayma hakkının istisnaları bulunur: Son kullanma tarihi kısa olan ve çabuk bozulan ürünler ya da ambalajı açıldıktan sonra hijyen açısından uygun olmayan ürünlerle ,tüketicinin ihtiyaç ve taleplerine göre özel olarak hazırlanmış ürünler ile ambalajı açılmış olması halinde kitap, dergi, dijital içerik ya da bilgisayar sarf malzemeleri, kopyalanma tehlikesi sebebiyle, cayma hakkı kapsamı dışında sayılan ürünlerdir. Belirli bir tarih veya dönemde kullanılması gereken konaklama, eşya taşıma, araç kiralama ya da eğlence gibi hizmetler için de tüketicinin cayma hakkı bulunmuyor. Ancak tüm bu istisnalar tüketicinin gerekçesiz cayma hakkının istisnaları olup tüketicinin ayıplı mal ve hizmetlere ilişkin hakları korunmaktadır. Tüketici cayma hakkını kullanırken, satın aldığı malı ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir; aksi takdirde tüketici cayma hakkını kullanamaz.

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşmede geçen;

SATICI: Aşağıda bilgileri verilen ve işbu sözleşme konusu mal ve/veya hizmeti sunan firmayı,

ALICI: Aşağıda bilgileri verilen ve işbu sözleşme konusu mal ve/veya hizmeti bedeli karşılığında satın almak isteyen gerçek veya tüzel kişiyi,

SÖZLEŞME: Taraflar arasında akdedilen işbu mesafeli satım sözleşmesi,

WEBSİTESİ: SATICI Firmanın e-ticaret sitesi olan  www.basogluendustriyel.com adlı web sitesini, ÜRÜN: SATICI tarafından ALICI’ya sunulan mal ve/veya hizmeti ifade eder.

İşbu sözleşme aşağıda bilgileri verilen SATICI ile ALICI arasında Satıcı firmanın konferans sayfası olan www.basogluendustriyel.com üzerinden satışa sunulan aşağıda bilgileri verilen mal veya hizmetin (ürün) ALICI tarafından satın alınması ve bunun karşılığında ALICI’nın SATICI’ya aşağıda belirlenen bedeli ödemesine ilişkindir.

Madde- 1

İşbu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

Madde – 2

SATICI BİLGİLERİ

Firma bilgileri ve adres E-mail:

Madde – 3

ALICI BİLGİLERİ

Alışveriş yapan tüm alıcılar isim ve bilgileri Madde – 4

 

SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ:

Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Sekli, web sitesinde belirtildiği gibi olup bu şartlar alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

Madde – 5

GENEL HÜKÜMLER

5.1- ALICI, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi asmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.

5.3- Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kurulusun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

5.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

5.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6- Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusun ürün bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 işgünü içinde SATICI ya göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri alıcıya aittir.

5.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcını siparişi iptal etmesi halinde, SATICI 7 gün içinde alıcıya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın alıcını hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile Alıcıya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

5.8- ALICI ve/veya Alıcı’nın teslimat yapılması istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerin arızalı veya bozuk olması durumunda, garanti şartları içinde gerekli onarım veya değiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler SATICI ’ya, ALICI tarafının teslim aldığı tarihten başlayarak 7 gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri SATICI tarafından karşılanır. Böyle bir durumda 7 günlük sürenin dolması halinde, ALICI teslim almış olduğu ürünü ilgili servisine götürmek zorundadır.

 

5.9- İşbu sözleşme, alıcı tarafından elektronik olarak onaylandıktan (üyelik gerçekleştirildikten sonra) sonra geçerlilik kazanır.

5.10- İşbu hükümler mesafeli sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve taraflar aksini açıkça kararlaştırmadıkça bu bilgiler değiştirilemez. Katılımcı işbu sözleşmeyi ve siparişi onaylamakla sipariş ettiği hizmetin bedelini ödemekle yükümlü hale gelir.

Madde- 6 CAYMA HAKKI:

Alıcı, sözleşme konusu ürününün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren on dört (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkinin kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI ‘ya yukarıda belirtilen faks veya e-posta adresleri üzerinden bildirimde bulunulması ve ürünün 5. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve ambalajının zarar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen ürünün SATICI ‘ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedelinin Alıcı’nın kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakki nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Alıcı’ya aittir. Ayrıca, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakki kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) ve Hür türlü ürünün iadesi bozulmamış ve kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Madde- 7

YETKİLİ MAHKEME:

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri Satıcı’nın yerleşim yerindeki BURSA TÜKETICI MAHKEMELERI yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.

GARANTİ SÜRESİ

Garanti süresi, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar veiki yıldır. (Bu yasal süredir)

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR